Tóth Lőrinc: Panaszkodó uzsorás

„Oly magas a lakbér Pesten, nem győzi az erszény!” –
Rút, fösvény uzsorás, ezt nyögöd úntalanul.
Lám, olcsó szállást tudok én számodra, ha kérded:
Hí a fenyítőház, jó tanya lesz teneked.
Míg a hetyke legény, puszták fia, gyors paripát lop
S e kedvtöltésért börtöni éjbe kerül:
Zord ínségbe merült embertársidra vadásztál –
Rosszabb vagy, nyomorúlt, mint az a réti zsivány.