visszaélés-bejelentési rendszer

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: panasztörvény) alapján meghatározott foglalkoztatók kötelezettége belső visszaélés-bejelentési rendszert alkalmazni.

A bejelentési rendszerben bármilyen, a munkáltató tevékenységével összefüggő bejelentés megtehető. A bejelentőt bejelentésével összefüggésében, vagy arra tekintettel semmilyen hátrány nem érheti. Kifejezetten rosszhiszemű minden olyan bejelentés, amelynek nem célja a munkáltató működésének javítása, vagy amely nyilvánvalóan alaptalan, melynek célja kizárólag a munkáltató erőtartalékainak lekötése.

visszaélés-bejelentési rendszer

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: panasztörvény) alapján meghatározott foglalkoztatók kötelezettége belső visszaélés-bejelentési rendszert alkalmazni.

A bejelentési rendszerben bármilyen, a munkáltató tevékenységével összefüggő bejelentés megtehető. A bejelentőt bejelentésével összefüggésében, vagy arra tekintettel semmilyen hátrány nem érheti. Kifejezetten rosszhiszemű minden olyan bejelentés, amelynek nem célja a munkáltató működésének javítása, vagy amely nyilvánvalóan alaptalan, melynek célja kizárólag a munkáltató erőtartalékainak lekötése.

Bejelentővédelmi ügyvéd

Bejelentővédelmi ügyvéd kerül alkalmazásra, amennyiben a munkáltató a bejelentések, panaszok fogadásának, kezelésének feladatok ellátására a cégtől független (vele az elmúlt 5 évben szerződéses kapcsolatban nem álló) ügyvéddel köt megbízási szerződést.

A bejelentővédelmi ügyvéd

 • fogadja a munkáltató tevékenységével összefüggő bejelentéseket (minden, tartalma szerint ilyennek minősülő bejelentést önálló bejelentésként kezelve),
 • jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével, megfogalmazással kapcsolatosan,
 • tisztázza a bejelentő anonimitással, vagy személyének felfedésével összefüggő álláspontot, megfelelően tájékoztatva a bejelentőt az ezzel összefüggő szabályokról,
 • kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálás érdekében szükséges további tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
 • a bejelentés nyomán induló vizsgálatban közreműködhet, arról részére folyamatos tájékoztatást köteles adni a munkáltató.
 • a bejelentést továbbítja a munkáltatóhoz, azonban a bejelentő személy azonosítását lehetővé tevő adatokat a bejelentésből kiemeli kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatainak feltárásához, a munkáltatóhoz továbbításához.
 • a bejelentést követő vizsgálat eredményéről a munkáltatói tájékoztatást továbbítja a bejelentőhöz, ill. elhelyezi a bejelentésről felvett aktába, azt ezzel zárva.

Bejelentővédelmi ügyvédi megbízások az alábbi társaságokkal állnak fenn:

Bejelentővédelmi ügyvéd

Bejelentővédelmi ügyvéd kerül alkalmazásra, amennyiben a munkáltató a bejelentések, panaszok fogadásának, kezelésének feladatok ellátására a cégtől független (vele az elmúlt 5 évben szerződéses kapcsolatban nem álló) ügyvéddel köt megbízási szerződést.

A bejelentővédelmi ügyvéd

 • fogadja a munkáltató tevékenységével összefüggő bejelentéseket (minden, tartalma szerint ilyennek minősülő bejelentést önálló bejelentésként kezelve),
 • jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével, megfogalmazással kapcsolatosan,
 • tisztázza a bejelentő anonimitással, vagy személyének felfedésével összefüggő álláspontot, megfelelően tájékoztatva a bejelentőt az ezzel összefüggő szabályokról,
 • kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálás érdekében szükséges további tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
 • a bejelentés nyomán induló vizsgálatban közreműködhet, arról részére folyamatos tájékoztatást köteles adni a munkáltató.
 • a bejelentést továbbítja a munkáltatóhoz, azonban a bejelentő személy azonosítását lehetővé tevő adatokat a bejelentésből kiemeli kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatainak feltárásához, a munkáltatóhoz továbbításához.
 • a bejelentést követő vizsgálat eredményéről a munkáltatói tájékoztatást továbbítja a bejelentőhöz, ill. elhelyezi a bejelentésről felvett aktába, azt ezzel zárva.

Bejelentővédelmi ügyvédi megbízások az alábbi társaságokkal állnak fenn:

PANASZ, BEJELENTÉS MEGTÉTELE

A bejelentők az alábbi elérhetőségeken tehetik meg bejelentésüket:

 • Szóban: 4026 Debrecen, Darabos utca 37. (ügyvédi iroda), előzetes időpontfoglalással a 36-70/636-01-98 telefonszámon
 • Írásban: Postai úton a 4026 Debrecen, Darabos utca 37. sz. alatti címre küldéssel Dr. Pallagi Ádám bejelentővédelmi ügyvéd részére címezve
 • Írásban e-mailben: bejelentes@drpallagiadam.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában.

A panasz leírása során kérem, hogy a lényeges körülményekre szorítkozzon, konkrétan jelölje meg a sérelmet, azokat a személyeket, akik érintettek, az események történésének helyét és idejét. Hivatkozzon a rendelkezésre álló bizonyítékokra, e körben különösen az okiratokra és a tanúkra.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérem, használja az alábbi formanyomtatványt és kitöltve, aláírva szíveskedjen postai úton vagy e-mailben eljuttatni részemre. A formanyomtatvány használata az eljárásban nem kötelező.

E-MAIL PANASZ

bejelentes@drpallagiadam.hu

PANASZ, BEJELENTÉS MEGTÉTELE

A bejelentők az alábbi elérhetőségeken tehetik meg bejelentésüket:

 • Szóban: 4026 Debrecen, Darabos utca 37. (ügyvédi iroda), előzetes időpontfoglalással a 36-70/636-01-98 telefonszámon
 • Írásban: Postai úton a 4026 Debrecen, Darabos utca 37. sz. alatti címre küldéssel Dr. Pallagi Ádám bejelentővédelmi ügyvéd részére címezve
 • Írásban e-mailben: bejelentes@drpallagiadam.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában.

A panasz leírása során kérem, hogy a lényeges körülményekre szorítkozzon, konkrétan jelölje meg a sérelmet, azokat a személyeket, akik érintettek, az események történésének helyét és idejét. Hivatkozzon a rendelkezésre álló bizonyítékokra, e körben különösen az okiratokra és a tanúkra.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérem, használja az alábbi formanyomtatványt és kitöltve, aláírva szíveskedjen postai úton vagy e-mailben eljuttatni részemre. A formanyomtatvány használata az eljárásban nem kötelező.

E-MAIL PANASZ

bejelentes@drpallagiadam.hu

LINKEK

JOGI NYILATKOZAT

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Pallagi Ádám egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Minden jog fenntartva – dr. Pallagi Ádám

OLDALTÉRKÉP

JOGI NYILATKOZAT

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Pallagi Ádám egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Minden jog fenntartva – dr. Pallagi Ádám