Tóth Lőrinc: Szolgabíró és pór

Szende szopós-borjat cipel a pór kurta kötélen
Szolgabiró úrhoz, aki előtt pőre foly,
S kéri, fogadja el azt. A teins úr kérdi haraggal
„Hát én szoptassam borjadat, ostoba pór?
Borjat hoztál, hozz tehenet mellé, buta fickó;
Vagy hordd el magadat, s várd el itéletedet!”